Καλως Ηρθατε...

Καλως Ήρθατε στην  Ιστοσελίδα μας.

Κατα την περιηγησή σας μπορείτε να ενημερωθείτε για την ιστορία της εταιρίας μας και τα υψηλά κατασκευαστικά δεδομένα που τηρούνται σε κάθε στάδιο των έργων μας.

Θα χαρούμε να επικοινωνήσετε  μαζί μας για να συζητήσουμε κάθε λeπτομέρεια.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σχετικα...

Η εταιρεία PST  Ενεργειακές Κατασκευές Ο.Ε. ιδρύθηκε το 2009 ως θυγατρική εταιρεία της «ALMO ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε»

Για την κατασκευή των Φ/Β πάρκων διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, έμπειρους μηχανικούς και συνεργάζεται με μερικούς από τους μεγαλύτερους οίκους παγκοσμίως όπως Fronius, K2, Conergy, BOSCH SOLAR ENERGY SMA, Danfoss, Kostal κ.α. 

Διαβάστε την παρουσίαση της Εταιρίας

Νομοθεσία


Αναδιάρθρωση των εγγυημένων τιμών για τα φωτοβολταϊκά


Ειδικό τέλος και παροχή κινήτρων στους οικιακούς καταναλωτές στις περιοχές όπου εγκαθίστανται Α.Π.Ε.

Υ.Α.Π.Ε. /Φ1/οικ.28287/12.12.2011 (ΦΕΚ Β΄ 3005)


Τροποποίηση της υπʼ αρ. πρωτ. Δ6/Φ1/οικ.19500/4.11.2004 (Β΄1671) κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία  τροποποιήθηκε η υπʼαρ. πρωτ. 13727/724/24.7.2003 (Β΄1087) κοινή υπουργική απόφαση  ως  προς την αντιστοίχιση δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στην  πολεοδομική νομοθεσία.

Υ.Α.Π.Ε. /Φ1/οικ. 18018   (ΦΕΚ Β΄ 2132)


Προσδιορισμός του αγροτικού εισοδήματος

Αριθμ.134430 ΦΕΚ 392 Β 14.03.2011


Διαδικασία και προθεσμίες εγγραφής και ενημέρωσης του ΜΑΑΕ, όργανα και διαδικασία προσωρινής ή οριστικής διαγραφής από το Μητρώο, αναγκαία επαγγελματική κατάρτιση των φυσικών προσώπων-επαγγελματιών αγροτών που εγγράφονται στο Μητρώο, διαδικασία και αρμόδιες υπηρεσίες έκδοσης των σχετικών με το ΜΑΑΕ πιστοποιητικών.

Αριθμ.134416 ΦΕΚ 273 Β 21.02.2011


Φορολογική αντιμετώπιση συστημάτων μέχρι 10KWp για στέγες κατοικιών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

Εγκύκλιος φορολογικών θεμάτων


Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια.

Υ.Α. 9154 28.02.2011


Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Νόμος 3851 - ΦΕΚ 85 Α 04.06.2010


ΚΥΑ Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις,

ΦΕΚ 1079/Β/04.06.2009


Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές.

Απ. Αρ. 40158 ΦΕΚ 1556 Β 22.09.2010


Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς.

Απ. Αρ. 36720 ΦΕΚ 376 ΑΑΠ 06.09.2010


Τύπος και περιεχόμενο συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης στο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 3 του Ν. 3468/2006, όπως ισχύει, πλην ηλιοθερμικών και υβριδικών σταθμών.

Α.Υ/Φ1/οικ.17149 ΦΕΚ 1497 Β 06.09.2010


Καθορισμός κριτηρίων με τα οποία διαβαθμίζεται η αγροτική γη σε ποιότητες και κατατάσσεται σε κατηγορίες παραγωγικότητας.

Απ. Αρ. 168040 ΦΕΚ 1528 Β 07.09.2010


Ανακοίνωση της ΡΑΕ 16.9.2010 για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Ανακοίνωση ΡΑΕ


Συμπλήρωση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις.

Α.Υ./Φ1/οικ.18513 ΦΕΚ 1557 Β 22.09.2010


Απόφαση για την επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και την κατανομή της στο χρόνο μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Aποφ. Φ1 οικ.19598 ΦΕΚ 1630 Β 11.10.2010


Κατάργηση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με αριθμ. Δ6/Φ1/οικ.7037/24.03.2008.

ΑΥ/Φ1/οικ.19384 ΦΕΚ 1674 Β 21.10.2010

Αποφ. Δ6/Φ1/οικ.7037/24.03.2008


Εγγυοδοσία για την υπογραφή Συμβάσεων Σύνδεσης στα δίκτυα διανομής σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με χρήση Α.Π.Ε. που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής.

Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.24839 ΦΕΚ 1901 Β 03.12.2010


Ερμηνευτική εγκύκλιος διατάξεων ν.3851/2010 σχετικών με την εξέταση αιτημάτων για την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας των επαγγελματιών αγροτών.

Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.26928


Τήρηση Μητρώου Αδειών και υποβολή στοιχείων και πληροφοριών στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε. από κατόχους μονάδων Α.Π.Ε.

Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.24840 ΦΕΚ 1900 B 03.12.2010


Τροποποίηση της Δ6/Φ1/οικ. 8684/24.4.2007 (ΦΕΚ Β΄ 694) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε με την Δ6/Φ1/οικ.15450/18.7.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1276) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, για την Έγκριση Α΄ Φάσης του κατ’ άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 3468/2006 Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών.

Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.27904


Εφαρμογή του Ειδικού Προγράμματος Στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ),

1251/2010 απόφαση της ΡΑΕ.


2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ - Σε εφαρμογή του Ν.3851/2010

Διαδικασία παραλαβής αιτήσεων ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ


3η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ - Σε εφαρμογή του Ν.3851/2010

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ


4η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ - Σε εφαρμογή του Ν. 3851/2010

Διευκρινήσεις για το πρόγραμμα υποδοχής αιτήσεων ΓΙΑ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ


5η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ - σε εφαρμογή του Ν.3851/2010

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΟΥΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ


7η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ σε εφαρμογή του Ν. 3851/2010

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΚΑΤ' ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΕΣ

Διευκρίνιση αναφορικά με την 7η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ της 22ας Ιουλίου 2011


8η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ σε εφαρμογή του Ν. 3851/2010

Διαδικασία υπογραφής των Συμβάσεων Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας για φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος μέχρι 100 kW


9η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ σε εφαρμογή του Ν. 3851/2010

Συμβάσεις Σύνδεσης για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες


Προσωρινή αναστολή εξέτασης αιτήσεων για φωτοβολταϊκούς σταθμούς του "Ειδικού Προγράμματος για κτιριακές εγκαταστάσεις" εντός των ορίων της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής της επαρχίας Αλμωπίας του Νομού Πέλλας.

Ανακοίνωση


Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com